Kolibri Forlag A/S ble startet av Else Lill Bjønnes i 1982, og første bok ble utgitt i '83. De fleste utgivelsene er kommet i bokklubb og er trykket i mange opplag. Forlaget har markert seg innen flere sjangere, og har satset på å bygge opp klassikere.

Forlaget er medlem i Den Norske Forleggerforening, og distribuerer sine bøker gjennom Sentraldistribusjonen.

Kolibri Forlag A/S

Tlf: 92 45 25 29
e-postadresse: post@kolibriforlag.no
hjemmeside: www.kolibriforlag.no